Jak zgłosić szkodę i uzyskać samochód zastępczy z TUW TUZ?

W momencie, gdy wystąpi szkoda bez względu na to, czy jest się sprawcą czy też poszkodowanym należy się niezwłocznie zgłosić do odpowiedniego towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeśli mamy ubezpieczenie OC w TUW TUZ to ten artykuł będzie właśnie was dotyczył.

Jak zgłosić szkodę w TUW TUZ?

W tym towarzystwie ubezpieczeniowym szkodę można zgłosić w następujący sposób: telefonicznie (pod numerami podanymi na polisie ubezpieczeniowej), osobiście – w oddziale TUW TUZ, na stronie internetowej towarzystwa ubezpieczeniowego, za pomocą korespondencji lub za pomocą formularza, który dostępny jest na stronie internetowej TUW TUZ.parking i samochód
Aby zgłoszenie nie zostało odrzucone należy przedstawić następujące dokumenty (w przypadku poszkodowanego, gdzie sprawca ubezpieczony jest w TUW TUZ): numer polisy sprawcy, datę i miejsce zdarzenia, dane osobowe oraz numery kontaktowe do sprawcy i poszkodowanego, numer rejestracyjny pojazdu, który brał udział w zdarzeniu, opis i rodzaj uszkodzeń, do których doszło podczas zdarzenia, w przypadku, gdy na miejsce zdarzenia przybyła policja należy również podać adres jednostki. W przypadku, gdy jest się sprawcą zgłaszającym szkodę należy towarzystwu ubezpieczeniowemu przedstawić następujące dokumenty: numer polisy autocasco, datę i miejsce zdarzenia, nr rejestracyjny samochodu, który brał udział w zdarzeniu, opis okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia, dane komendy policji oraz miejsce, w którym rzeczoznawca wyznaczony przez towarzystwo ubezpieczeniowe może dokonać oględzin uszkodzonego pojazdu. Warto pamiętać również o tym, że można zgłosić kradzież samochodu jak również zdarzenie, w którym sprawca szkody jest nieznany lub zbiegł z miejsca zdarzenia.

Towarzystwo ubezpieczeń TUW TUZ wszelkiego rodzaju odszkodowania wypłaca tylko i wyłącznie w formie przelewu na wskazane konto bankowe. W momencie, gdy zostanie przyznane odszkodowanie towarzystwo ubezpieczeniowe niezwłocznie dokona przelewu na wskazane wcześniej konto bankowe. Można również skorzystać z opcji przekazu pocztowego, ale to zazwyczaj trwa znacznie dłużej i poczta pobiera określoną kwotę za dostarczenie gotówki. Przy zgłoszeniu szkody, powinna też być poruszona kwestia samochodu zastępczego z oc sprawcy. Mamy nadzieję, że wystarczająco Państwu wytłumaczyliśmy w jaki sposób można w tym towarzystwie ubezpieczeniowym zgłosić szkodę. Już dziś zapraszamy do zapoznania się z innymi artykułami, które także poświęcone są towarzystwom ubezpieczeniowym. Polecamy nasze artykuły wszystkim, którzy nie wiedzą co zrobić w momencie wystąpienia szkody.